پیشگیری از پوسیدگی

پیشگیری از پوسیدگی

انواع خدمات نوین پیشگیری از پوسیدگی شامل:

 • فلوراید تراپی
 • فیشورسیلانت
 • CCP تراپی
 • آموزش بهداشت دهان کودکان به والدین

ارتودنسی پیشگیری

ارتودنسی پیشگیری

ممانعت از به هم ریختگی ساختار فک و صورت و کاهش نیاز به جراحی ارتودنسی در آینده با انواع : .

 • S.M
 • S.R
 • .و درمانهای تحریک رشدی
 • درمان پوسیدگی

  درمان پوسیدگی

  شامل :

  • انواع ترمیم ها (زیبایی و ...)
  • عصب کشی دندانهای شیری و دائمی
  • روکش های S.S.C شیری و دائمی

  ترس از دندانپزشکی

  ترس از دندانپزشکی

  شامل انواع روشهای رواندرمانی Modeling و C.B.T و یا استفاده از خواب و بیهوشی جهت درمان دندانپزشکی در کودکان با ترس می باشد.